ศูนย์บริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุและนาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

กรุณาตรวจสอบ email / line ทุกครั้งที่ทำการจองใช้เครื่องมือ
เครื่องมือที่ให้บริการ จองใช้งานเป็นรายชั่วโมง
เครื่องมือที่จะต้องเข้าคิวใช้งาน ไม่สามารถจองเป็นวันได้