Home » สาขานาโนวิทยาเเละนาโนเทคโนโลยี

นาโนวิทยา
และ นาโนเทคโนโลยี

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ปริญญาโท 36 หน่วยกิต, ปริญญาเอก 48 หน่วยกิต (เเบบ 1.1)

เปิดรับสมัคร

เริ่มรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2563

ค่าเล่าเรียน

35,000 บาท/เทอม

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี, หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี (แบบ 1.1)

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

วิชาเอก

เน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการชั้นสูงด้านวัสดุนาโน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร

นาโนเทคโนโลยีเป็นวิทยาการแขนงใหม่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในหลายด้าน นาโนเทคโนโลยีจึงได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ แต่ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาใหม่นี้เป็นจํานวนมาก หลักสูตรจึงมีความสําคัญโดยตรงต่อการรองรับการพัฒนาของประเทศทางด้านนาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี และได้เน้นการพัฒนาวิจัยแบบบูรณาการโดยอาศัยความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ จากคณะอื่นๆ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกในศาสตร์สาขาต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัคร ปริญญาโท:
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยานาโนเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันด้วย จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันที่โอนมาจากหลักสูตรอื่น
2. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้สมัคร ปริญญาเอก:
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยี หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้ที่กําลังศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันที่โอนมาจากหลักสูตรอื่น
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 ทางวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ นาโนวิทยา นาโนเทคโนโลยีหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
3. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1 ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร

วิธีการสมัคร

อาชีพที่สามารถประกอบได้ในอนาคต

(1) นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ทางด้านนาโนเทคโนโลยีในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่น สวทช.
อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมการเคลือบ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
(2) ครูหรืออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาโนเทคโนโลยีในสถานศึกษาต่างๆ
(3) ผู้เชี่ยวชาญในการประกันและควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(4) ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือขั้นสูงในห้องปฎิบัติการภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม
(5) ผู้ประกอบการอิสระทางด้านนาโนเทคโนโลยี
(6) ที่ปรึกษาด้านนาโนเทคโนโลยีแก่หน่วยงานต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยสามารถ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save