รางวัล Best Poster Presentation Award งานประชุมวิชาการ MRS Thailand 2017

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ MRS Thailand 2017

  • รางวัล Best Poster Presentation Award : Dolrudee Jaruwat, Parncheewa Udomsap, Nuwong Chollacoop and Apiluck Eiad-ua
  • รางวัล Best Poster Presentation Award : Vichuda Sattayarut, Paweena Dulyaseree, Visittapong Yordsri, Pundita Ukkakimapan, Mayuree Phonyiem and Winadda Wongwiriyapan
  • รางวัล Best Poster Presentation Award : Chanisa Nawanil, Parinya Panprom, Tosapol Maluangnont, Wanwilai Vittayakorn and Naratip Vittayakorn
  • รางวัล Best Poster Presentation Award : Kopchai Unkeaw, Adirek Rangkasikorn, Sakon Rahong, Navaphun Kayunkid, Supamas Wirunchit and Jiti Nukeaw