TCAS1-67

Portfolio 1-1 Portfolio 1-2 Portfolio 1-3 Portfolio 1-4

TCAS1-67

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-1 ตั้งแต่วันนี้ - 29 กันยายน 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-2 ตั้งแต่ 2 - 31 ตุลาคม 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-3 ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-4 ตั้งแต่ 1 - 20 ธันวาคม 2566


- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

- Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)


****ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

****ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

รายละเอียดการรับสมัคร : https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2567_1_news1_2949_2023_09_07-08-54-46_be01e.pdf

#TCAS1 #TCAS67 #Portfolio #CMIT #KMITL

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round)

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round)
Academic Year 2023
Dual Degree Program B.Eng. (Smart Material Technology) (International Program)
& B.Eng. (Robotics and AI Engineering) (International Program)
Number of Acceptances 30 Persons.
---------------------------------------------
Application filing and Application No Application Fee for this Early Round
Apply now – Dec 6, 2022
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/
---------------------------------------------
● Phone +66(0)23298000-2135, +66(0)658813581
● email : nano-edu@kmitl.ac.th
● Line : http://line.me/ti/g/-NH11swn1R

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี
รับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย. 64
(เริ่มเรียนประมาณ ม.ค. 65)
สมัครเรียนได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cmit.kmitl.ac.th

ขยายเวลาสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโน (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยนาโนฯ ประกาศขอขยายเวลารับสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 

ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด

นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 (รอบแรก)

STEMa2018

วิทยาลัยนาโนฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการ International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa2018) ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม Holiday Inn, Pattaya

ในการประชุมนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิจัยจาก 20 ประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 200 คน โดยมีหัวข้อการประชุมวิชาการเกี่ยวกับวัสดุใหม่ๆ ทั้งการสร้าง การตวจสอบ และการนำไปประยุกต์ใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้จากเว็บไซต์งานประชุม http://www.cmit.kmitl.ac.th/stema2018

อบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง X-Ray Diffractometer

วิทยาลัยนาโนฯ ขอเชิญสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่อง X-Ray Diffractometer เบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30
รอบที่ 2 ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 – 16:30

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กรกฎาคม 2561 (รับจำนวนจำกัดรอบละ 20 ท่านเท่านั้น)

<< สมัครเข้าร่วมอบรม >>