TCAS1-67

Portfolio 1-1 Portfolio 1-2 Portfolio 1-3 Portfolio 1-4

TCAS1-67

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-1 ตั้งแต่วันนี้ - 29 กันยายน 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-2 ตั้งแต่ 2 - 31 ตุลาคม 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-3 ตั้งแต่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัคร รอบ Portfolio 1-4 ตั้งแต่ 1 - 20 ธันวาคม 2566


- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน

- Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)


****ประเภทที่ 1 การรับแบบ Portfolio โครงการกลุ่มโรงเรียนสายสามัญ

****ประเภทที่ 2 การรับแบบ Portfolio โครงการสานความดีมีที่เรียน

สมัครได้ที่ : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/

รายละเอียดการรับสมัคร : https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2567_1_news1_2949_2023_09_07-08-54-46_be01e.pdf

#TCAS1 #TCAS67 #Portfolio #CMIT #KMITL

Posted in and tagged .