คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

https://forms.gle/yCqjVfXpuUq5Tw5P7

Posted in .