รับตรง ‘63 รอบที่ 2 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ)

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาใน หลักสูตรควบสองปริญญา (นานาชาติ) รอบที่ 2

Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

After the College of Nanotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang has opened for Round II 2020 Admission Registration of the international program (dual degree) and announced the date of International Student Interview for Admission Round II that is taking place on Saturday February 29th, 2020. However, the College of Nanotechnology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang would like to change the date of International Student Interview from Saturday February 29th, 2020 to Sunday March 8th, 2020.

ActivityDate (Old)Date (Updated)
– InterviewFebruary 29th, 2020March 8th, 2020
– Announcement of the interview results at: http://www.reg.kmitl.ac.thMarch 3rd, 2020March 13th, 2020
Posted in .