โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562

โครงการอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน” จะมีการจัดอบรมในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-3298400 ต่อ 3075 หรือ 085-2752619

Posted in .