KMITL GO RUN “วิ่งเพื่อสร้าง”ร่วมวิ่งระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ขอเชิญนักษาวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสร้าง ระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

Posted in .