ขยายเวลาสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโน (ครั้งที่ 2)

วิทยาลัยนาโนฯ ประกาศขอขยายเวลารับสมัครโครงงานการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 

Posted in ประกาศ and tagged , .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.