โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์

โครงการปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษฎิ์ น้ำค้าง นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ตีรเศรษฐ ที่ปรึกษาวิทยาลัยนาโนฯ รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมปลูกต้นสักสายพันธ์มเหสักข์ และต้นสักสายพันธ์สักสยามินทร์ จำนวน 200 คู่ ในพื้นที่ 5 ไร่ บริเวณศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ด่านช้าง