ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Freshmen Orientation, Smart Material Technology

Academic year 2022

Tuesday, August 2, 2022 at 1 P.M. – 2:30 P.M.

Room 201, The 55-Year Chalermprakiat Building, KMITL

โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

หลักสูตร วิศวกรรมวัสดุนาโน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00-10:30 น.

ห้องประชุมแคแสด สจล.

Posted in .