ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป

Posted in .