บรรยายพิเศษ “INSD NanoScience Video Exchange Lectures (2022, Groningen-Osaka)”

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “INSD NanoScience Video Exchange Lectures (2022, Groningen-Osaka)” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565

These lectures are held as a part of “Fundamental and functional properties of nanomaterials” in top Master NanoScience in Groningen and as “International Exchange Lectures on Nanoscience and Nanotechnology A” in INSD Nano Program in Osaka. The program is also shared by University of Science-Malaysia, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang- Thailand, and Institute for Materials Science VAST-Vietnam.

== ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Meeting ตามลิงค์==

Lecture 1: 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m1d55e28de8179c6ed743103dc56d9dd0
Access code: 2513 355 6997 Password: yqG8mxA5Fi5

Lecture 2: 28 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00-16:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m51e8267842cc840a2687f3534aa1c385
Access code: 2513 748 5054 Password: bJPWwZty277

Lecture 3: 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-17:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mb91a7f5e76800720a4205f667b75e4c7
Access code: 2519 233 2580 Password: HBnQb3iPU86

Lecture 4: 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:00-17:00 น.
https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mb91a7f5e76800720a4205f667b75e4c7
Access code: 2518 313 4234 Password: m3ZA6pKPhx7

Posted in .