กิจกรรมวิทยาลัยนาโน

12/10/2021 / 1, event, Highlight

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1...
Read More
11/10/2021 / 1, event, Highlight

Early Round (Direct Admission (International Program) Academic Year 2022

Early Round (Direct Admission (International Program) Bachelor of Engineering Program...
Read More
20/09/2021 / 1, event

คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ https://forms.gle/yCqjVfXpuUq5Tw5P7
Read More
10/09/2021 / 1, event

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ Click here
Read More
แบบสอบถามทักษะที่ใช้ในตำแหน่งงาน
12/08/2021 / 1, event, Highlight

แบบสอบถามทักษะที่ใช้ในตำแหน่งงาน

แบบสอบถามทักษะที่ใช้ในตำแหน่งงาน
Read More
10/08/2021 / 1, event, Highlight

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยีรับสมัครบัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ย. 64(เริ่มเรียนประมาณ ม.ค. 65)สมัครเรียนได้ที่ www.reg.kmitl.ac.thรายละเอียดเพิ่มเติม www.cmit.kmitl.ac.th
Read More
19/07/2021 / event

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปี 1 เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
Read More
26/05/2021 / 1, event

ปัจฉิมนิเทศ 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 - 12:00 น. Online ผ่าน Zoom
Read More
14/04/2021 / event

ช่องทางการรับข่าวสารของนักศึกษา

เพื่อความรวดเร็วของการส่งข้อมูลข่าวสาร จากวิทยาลัยนาโนฯ ไปยังนักศึกษาทุกคนโดยตรง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 วิทยาลัยนาโนฯ ขอแจ้งช่องทางหลักในการรับข่าวสารดังนี้ Line group : Student@nanoKMITL http://line.me/ti/g/WT_lWX8egS
Read More