กิจกรรมวิทยาลัยนาโน

15/09/2023 / 1, event, Highlight

Direct Admission 1-1 2024

DIRECT ADMISSION 1-1 Early Round Academic Year 2024 Dual Degree...
Read More
11/09/2023 / 1, event, Highlight

TCAS1-67

Portfolio 1-1 Portfolio 1-2 Portfolio 1-3 Portfolio 1-4 TCAS1-67 วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ...
Read More
28/11/2022

TCAS1-66

TCAS1-66 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566...
Read More
28/11/2022 / event

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round)

DIRECT ADMISSION 1-1 (Early Round) Academic Year 2023 Dual Degree...
Read More
19/10/2022

บรรยายพิเศษ “INSD NanoScience Video Exchange Lectures (2022, Groningen-Osaka)”

ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2565 – 18 พฤศจิกายน 2565 == ผ่านทางระบบออนไลน์ Webex Meeting ==
Read More
22/07/2022

Academic Excellence Scholarship

*** Requirements ***- Studying in the 2nd or 3rd year...
Read More
20/07/2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Freshmen Orientation, Smart Material TechnologyAcademic year 2022Tuesday, August 2, 2022...
Read More
11/04/2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Direct Admission 2 (International Program) Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) Academic Year 2022 College of Materials Innovation and Technology, KMITL Apply now - April, 20th,2022
Read More
11/04/2022

Direct Admission 2 (International Program)

Direct Admission 2 (International Program) Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) Academic Year 2022 College of Materials Innovation and Technology, KMITL Apply now - April, 20th,2022
Read More
04/03/2022

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More