กิจกรรมวิทยาลัยนาโน

22/07/2022

Academic Excellence Scholarship

*** Requirements ***- Studying in the 2nd or 3rd year...
Read More
20/07/2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

Freshmen Orientation, Smart Material TechnologyAcademic year 2022Tuesday, August 2, 2022...
Read More
11/04/2022

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Admission รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Direct Admission 2 (International Program) Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) Academic Year 2022 College of Materials Innovation and Technology, KMITL Apply now - April, 20th,2022
Read More
11/04/2022

Direct Admission 2 (International Program)

Direct Admission 2 (International Program) Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) Academic Year 2022 College of Materials Innovation and Technology, KMITL Apply now - April, 20th,2022
Read More
04/03/2022

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2564 เพื่อให้การเรียนการสอนและการวัดผลการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย...
Read More
12/10/2021 / 1, event, Highlight

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1...
Read More
11/10/2021 / 1, event, Highlight

Early Round (Direct Admission (International Program) Academic Year 2022

Early Round (Direct Admission (International Program) Bachelor of Engineering Program...
Read More
20/09/2021 / 1, event

คอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน

ขอเชิญเข้าร่วมคอร์สอบรมระยะสั้นการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ https://forms.gle/yCqjVfXpuUq5Tw5P7
Read More
10/09/2021 / 1, event

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ Click here
Read More